Corvinus nyelvvizsga

Az angol nyelvet tanuló jelöltek 95%-át a angol nyelvvizsga megszerzése motiválja.

Napjainkban a sikeres felvételi és a diploma elengedhetetlen feltétele a közép-, illetve felsőfokú nyelvvizsga megszerzése.

A mi iskolánk a Corvinus Nyelvvizsgaközpont vizsgahelye. Ezért elsősorban erre a típusú nyelvvizsgára készítünk fel.


GYERE, KÉSZÜLJ FEL VELÜNK! Nyelvvizsgázz Nálunk!

A nyelvvizsga felkészítő tanfolyamainkat a Corvinus nyelvvizsgát jól ismerő vizsgáztató tanáraink tartják. Ezeken az órákon az írásbeli-szóbeli nyelvvizsga követelményeire épülő feladatok begyakorlásával szerezhettek rutint a nyelvvizsgára.

A felkészítő kurzusra jelentkezés előfeltétele a megfelelő tudásszint. Csak abban az esetben tudsz csatlakozni a tanfolyamra, ha a tudásod a nyelvvizsgának megfelelő szinten van. 


A CORVINUS nyelvvizsga

Államilag elismert (akkreditált) EGY- ÉS KÉTNYELVŰ nyelvvizsga.
A CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA letétele során vizsgázóink a mindennapi életben gyakran előforduló helyzetekhez és sokszor használt (írt, olvasott és hallott) szövegfajtákhoz kapcsolódó feladatokon keresztül mutathatják be, hogy miként képesek alkalmazni a felkészülésük során megszerzett nyelvtudásukat.

Az EGYNYELVŰ vizsga során minden feladat megoldása idegen nyelven történik. A KÉTNYELVŰ vizsga annyiban különbözik az egynyelvűtől, hogy eggyel több feladatot tartalmaz. Ez a feladat (szöveg-összefoglalás, vagy fordítás szótár segítségével) a magyar és idegen nyelv közti közvetítőkészséget méri.

Vizsgafeladatok:

 • HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS: Minden szinten három hanganyag hangzik el, melyek közül az egyik párbeszéd. Az egyes felvételeket egymás után kétszer lehet meghallgatni, és minden elhangzás után elegendő idő áll rendelkezésre a válaszok beírására.
  A kérdések mindig az elhangzás sorrendjét követik.

   
 • BESZÉDKÉSZSÉG: A szóbeli vizsgabizottság két tagból áll. A vizsgázó a szóbeli vizsgán a vizsgáztatókkal folytat beszélgetést, akik – szükség esetén – segítő kérdéseikkel, közbevetéseikkel tovább tudják gördíteni a beszélgetés fonalát.
   
 • NYELVISMERET: A nyelvismereti feladatokra sokkal célirányosabban lehet gyakorolni/felkészülni, mint akár az olvasott szövegértés tesztre. Így a sikeres felkészülés nagymértékben könnyebbé, biztosabbá válik. A nyelvismereti tesztnek NEM célja a nyelvtani ismeretek részletes számonkérése, ezért itt nincs minimálisan elérendő pontszám.
   
 • OLVASOTT SZÖVEGÉRTÉS (szótár használható): A más vizsgákon megszokott számú és típusú kérdésekhez a teszt három különböző szöveget tartalmaz, így növeli a vizsgázó esélyét a sikeres teljesítésre, hiszen ha véletlenül az egyik szöveg „nem megy jól”, még mindig ott van a másik kettő, melyeken önmagukban is elérhető a sikerességhez szükséges pontszám.
   
 • ÍRÁSKÉSZSÉG (szótár használható): Mindössze egyetlen levél/email (B1 és B2), illetve érvelő fogalmazás (C1) írása a feladat – megadott szempontok segítségével. Két különböző témából választhat a vizsgázó.


A KÉTNYELVŰ vizsga eggyel több feladatot tartalmaz, mint az egynyelvű:

 • KÖZVETÍTÉS (szótár használható): Az egyetlen feladat, melyben szöveget kell összefoglalni (B1: idegen nyelvről magyarra; C1: magyarról idegen nyelvre), vagy fordítani (B2: idegen nyelvről magyarra).


A vizsga hivatalos honlapja: http://www.corvinusnyelvvizsga.hu/


Vizsgadíjak 2019. január 01-től
Corvinus Általános Nyelvvizsga 

 

Szóbeli (A)

Írásbeli (B)

Komplex (C)

Alapfok (B1)

15.500 Ft

15.500 Ft

25.000 Ft

Középfok (B2)

17.500 Ft

17.500 Ft

29.000 Ft

Felsőfok (C1)

19.500 Ft

19.500 Ft

32.000 Ft

2020.Corvinus nyelvvizsga időpontok :

2020. évi Általános nyelvi vizsganaptár

vizsgaidőszak

január 8–28.

március 7-27.

május 16 – június 5.

augusztus 24. – szeptember 8.

október 17. –november 6.

nyelvek és szintek

angol: B1,B2, C1

     német: B2, C1
(egynyelvű)

B1, B2

angol, német
(egynyelvű)

B1, B2, C1

angol, német
(egy- és kétnyelvű)

B2

angol, német
 (egynyelvű)

B1, B2, C1

angol, német
 (egynyelvű)

írásbeli vizsga

január 11.

március 7.

május 16.

augusztus 24.

október 17.

auditív vizsga

január 8., 9.

március 7.

május 18., 20.

augusztus 25., 26.

október 17.

szóbeli vizsga

az adott vizsgaidőszakon belül bármelyik napon lehet

jelentkezési ÉS
befizetési határidő

online:

2019. november 18.

online:

február 10.

online:

április 14.

 

online:

június 12.

online:

szeptember 18.

vizsgabeosztás közzététele várhatóan

2019. december 3.

február 24.

április 30.

június 26.

október 5.

jelentkezés visszavonása

2019. november 18.

február 10.

április 14.

június 12.

szeptember 18.

halasztási határidő

2019. december 10.

március 1.

május 8.

augusztus 12.

október 11.

eredmények közzététele várhatóan

2020. február 6.

április 2.

június 11.

szeptember 17.

november 12.

 

 

2020. évi Gazdasági Szaknyelvi vizsganaptár

vizsgaidőszak

január 8–28.

május 16 - június 5.

augusztus 24. – szeptember 8.

nyelvek és szintek

B2, C1

angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol
 

B1, B2, C1

angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol, portugál

B2

angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol
C1

angol, német

írásbeli vizsga

január 11.

május 16.

augusztus 24.

auditív vizsga

január 8., 9.

május 18., 20.

augusztus 25., 26.

szóbeli vizsga

az adott vizsgaidőszakon belül bármelyik napon lehet

jelentkezési ÉS befizetési határidő

online:2019. november 18.

online: április 14.

online: június 12.

vizsgabeosztás közzététele várhatóan

2019. december 3.

április 30.

június 26.

jelentkezés visszavonása

2019. november 18.

április 14.

június 12.

halasztási határidő

2019. december 10.

május 8.

augusztus 12.

eredmények közzététele várhatóan

2020. február 6.

június 11.

szeptember 17.

 

 

http://www.corvinusnyelvvizsga.hu/page/default.asp?id=MYCKER

 

Nekik már sikerült !