Corvinus nyelvvizsga-gyakori kérdések 3. 2019.09.03.

Mikor kapok értesítést a vizsgaidőpontokról?
A vizsgaidőpontokról nem küldünk külön értesítést! A jelentkezés aktiválásakor e-mailben kapott kóddal a vizsgázó köteles tájékozódni saját vizsgája pontos időpontjáról és helyéről. A vizsgák előre meghirdetett időpontokban kerülnek megrendezése, ezekről honlapunkon és a vizsgahelyeken lehet tájékozódni. A vizsgabeosztást előre meghirdetett időpontban tesszük közzé honlapunkon.

Használhatok szótárt a vizsgán?
Az általános és a gazdasági egynyelvű írásbeli vizsgán az íráskészség és olvasott szövegértés feladatok megoldásához mindhárom szinten egy- és kétnyelvű nyomtatott szótár használható. A nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsgán pedig az íráskészség és közvetítés feladatokhoz lehet szótárt használni.

Hol és milyen anyagokból lehet felkészülni a nyelvvizsgára?
Igény szerint 40 órás felkészítő tanfolyamok indulnak az őszi és a tavaszi félévben (10 hetes és kéthetes szervezésben). A tanfolyamokat a BCE Idegen Nyelvi Oktató- és Kutató Központja szervezi (Budapest IX., Közraktár utca 4-6. V. em. 535.) Bővebb tájékoztatás honlapunkon található a „Tanfolyamok” fül alatt.

Az írás- és szóbeli vizsga egy napon zajlik, vagy különböző napokon?
A vizsgázók az írásbeli és a szóbeli vizsgát külön-külön napon teszik le, a hallás utáni szövegértés teszt eshet a szóbeli és írásbeli vizsga napjára is.

Hogyan zajlik az auditív vizsga?
A hallott szöveg értését mérő (auditív) vizsga valamennyi Vizsgahelyen CD lejátszóval felszerelt termekben, vagy nyelvi laboratóriumban kerül megrendezésre a Nyelvvizsgaközpont által megadott napon és időpontban. A vizsgázónak 30 perccel a vizsga megkezdése előtt meg kell jelennie a hallott szöveg értése vizsga helyén. Elkésett vizsgázó a vizsga megkezdése után a vizsgán nem vehet részt.
A hanganyagok meghallgatása előtt a teszt kérdéseinek tanulmányozására kellő idő áll rendelkezésre. Szaknyelvi vizsgán kettő, általános nyelvvizsgán három hanganyag hangzik el mindhárom szinten (B1, B2, C1). Az egyes felvételeket egymás után kétszer lehet meghallgatni, és minden elhangzás után elegendő idő áll rendelkezésre a válaszok beírására. A kérdések mindig az elhangzás sorrendjét követik.

Mikor és hogyan tudhatom meg az eredményeket?
A vizsgaeredmények a vizsga utáni 30. napon tekinthetők meg honlapunkon, az Eredménylekérdezés menüben a vizsgakód beírásával.

Sikeres vizsga esetén mikor kapok bizonyítványt?
Annak a vizsgázónak, akinek az eredményközlés napján sikeres az a vizsgája, amire jelentkezett (komplex vizsga esetén: sikeres írásbeli ÉS szóbeli vizsga; írásbeli jelentkezés esetén: sikeres írásbeli vizsga; szóbeli jelentkezés esetén: sikeres szóbeli vizsga), az eredményközléstől számított legkésőbb 3 héten belül tértivevényesen postázzuk a bizonyítványát, amennyiben nem él a személyes átvétel lehetőségével. (A személyes átvételről tájékoztatás az eredményközlést követően honlapunkon olvasható. A bizonyítványok személyes átvétele a Nyelvvizsgaközpontban történik.)
Annak a vizsgázónak, aki komplex vizsgára jelentkezett, de ebből csak az írásbeli VAGY a szóbeli vizsgája sikeres, a felülvizsgálati időszak lezárulta után 2 héten belül tértivevényesen postázzuk a bizonyítványát.  

 

Ha sikeresen szeretnél felkészülni a nyelvvizsgára,akkor válaszd nyelvvizsga felkészítő tanfolyamainkat.Nálunk egyéni programmal,rugalmas időbeosztásban

nyelvvizsgáztató tanárok segítségével érheted el a célodat!Kíváncsi vagy a részletekre?

http://www.myschool-nyelviskola.hu/Bovebb-tajekoztatast-szeretnek/32/


Vissza az előző oldalra