Angol érettségi 2018. 1.rész 2018.04.19.

Milyen részekből áll az angol érettségi?

Minden élő idegen nyelvi vizsga egy írásbeli és egy szóbeli részből áll. Ezek azonban további egységekből állnak: olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, beszédkészség és íráskészség (és nyelvhelyesség).

Mennyi idő van az írásbelire?

A négy részből álló írásbelire összesen 180 perc van. Az első felében kell megírni a szövegértést 60 perc alatt, 30 perc alatt pedig a nyelvhelyességi részt, egy 15 perces szünet után pedig a második részben 30 perc van a hallott szöveg értésére, 60 pedig az íráskészségre.

Milyen szöveg és feladatok várhatók a szövegértésnél?

Rövid, hétköznapi nyelven íródott szövegeket szoktak szerepelni, amely lehet akár egy használati utasítás, egy újságcikk, egy levél vagy ismeretterjesztő, akár irodalmi szöveg is. Ami a feladatokat illeti lehet többek között feleletválasztás, igaz-hamis, egymáshoz rendelés (pl. címhez vagy képhez szöveg), sorrendállítás, hiányos szöveg kiegészítése, rövid választ igénylő feladatok, stb. A feladatsor 3-4 szövegből és 3-4 feladatból áll.

Mire lehet számítani a nyelvhelyesség feladatrésznél?

Hasonlóan a szövegértéshez, egy szövegrészlet alapján kell feladatokat elvégezni. Ez a vizsgarész azt méri, hogy képes-e a vizsgázó gyakran használt nyelvtani szerkezetek és lexikai egységek felismerésére, kiegészítésére és létrehozására. Például megadott szavak ragozott alakjainak vagy a belőlük képzett új szavaknak a szövegbe illesztése is lehet feladat. Összesen 3-4 feladat várható, melyekhez a felhasznált szövegek együttes terjedelme 500-600 szó.

Milyen szövegek fordulhatnak elő a hallásértésnél?

Többek között telefonbeszélgetések, műsorrészletek, interjúk vagy közérdekű közlemények, mint például egy pályaudvaron vagy áruházban elhangzott bejelentés, de lehet akár időjárás-jelentés vagy egyéb médiaközlemény. A feladatsor együttes terjedelem 6-9 perc. Összesen 2-3 szövegből és 2-3 feladatból áll.

Hány levelet kell írni az íráskészség résznél? Ezeknek hány szavasnak kell lenniük?

Két szövegalkotási feladatból áll ez a rész. Az egyik levélnek 80-100 szó közöttinek kell lennie, a másiknak 100-120. Ezeket a határokat nem szabad nagyon alul- vagy túlteljesíteni, mert mindez pontlevonással járhat. 

Milyen típusú leveleket várnak?

Személyes vagy magánjellegű közlést vagy meghívót kell írni általában. Ezek lehetnek e-mail, üzenet, blog, naplóbejegyzés vagy a hivatalos esetében például nyelviskolának szóló levél. Az első, interakciós szöveget három irányító szempont alapján, a második, véleménykifejtő levelet pedig négy irányító szempont alapján kell megírni.

Hány pontot lehet kapni a levelekért? Milyen szempontok alapján?

Az elsőért maximálisan 11 pontot lehet kapni három szempont alapján, ezek a következők: a feladat teljesítése és hosszúsága (5 pont), szókincs, kifejezésmód (3 pont), nyelvhelyesség, helyesírás (3 pont). A második, hosszú levélért 21-22 pontot lehet szerezni. Itt már több szempont van érvényben, az előbbieken kívül (amelyekért ennél a feladatnál 5-5 pont járhat) figyelembe veszik a hangnemet, az olvasóban keltett benyomást (2 pont), valamint a szövegalkotás logikáját, felépítését (4 pont).

http://www.myschool-nyelviskola.hu/Bovebb-tajekoztatast-szeretnek/32/


Vissza az előző oldalra